vietnamese most popular golf
the first 36-hole golf club in Vietnam
Scroll

Vietnam Golf & Country Club

Vietnam Golf & Country Club is the first 36-hole golf club in Vietnam and is widely regarded as Vietnam's Premier Golf and Country Club. Our golf also provides a wide-range of services : Restaurant, Pro-Shop, Private-Rooms, Caddie... and exceptional accomodation provided by our Villas by the Dai Vien Lake.

Restaurant

Our casual Main Restaurant can accommodates more than 200 persons at any time and offers a wide range of beverages, liquors and cocktails along with a variety of Internationals 5 star fusion cuisines.
Restaurant Introduction
Restaurant Models

What’s new?

Giải Golf Thủ Đức Open lần thứ 2 năm 2023 đóng góp hơn 35 tỷ đồng vào Quỹ "Vì người nghèo"
Giải Golf Thủ Đức được triển khai với mục tiêu, vận động các đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài thành phố Thủ Đức cùng tham gia đóng góp Quỹ ...
Gần 300 golfer dự giải Swing For Life 2019.
Gần 300 golfer dự giải Swing For Life 2019.
QC OCT
QC OCT